ஒரு முறையேனும்

சந்திரனையும் சூரியனையும் தந்தது யார் =====சற்றேயொரு முறை யேனும் யோசியுங்கள்.! எந்திர சக்தியை எங்கிருந்(அ)து பெற்றதாம் =====எங்கேயோ அந்தரத்திலது

Read More

மிச்சத்தை மீட்போம்

கச்சத் தீவைக்கைவிட மாட்டோம் கத்தியே =====கூச்சல் குழப்பம் விளைவித்தவர் எங்கே.? மிச்சமின்றி ஆற்று மணல் அத்தனையும் =====மழித்து வழித்ததை மறைத்தவர

Read More

வெல்லும் சொல்!

பெருவை பார்த்தசாரதி வெல்லும் சொல்கொண்ட வார்த்தையை வைத்து =====வியக்கின்ற வகையிலே கவிதை புனைபவருளர்.! சொல்வீச்சால் பார்வையாளரைச் சொக்க வைத்துச் =

Read More

வாழ்க்கையெனும் போர்க்களம்..!

அரசியலில் அடிக்கடி வரும் நெருக்கடிபோல் =====அவ்வப்போது துன்பம் வரலாம் நம்வாழ்வில்.! இரக்கமற்ற செயல்களைச் செயும் சழக்கரால் =====இயல்பான வாழ்க்கை

Read More

என்றும் என் இதயத்தில்

  இருவருமே இயற்கையாய் உரை யாடுதற்கு =====இலகுவாய்த் தண்ட வாளத்தில் நடந்தோம்.! வருகின்ற பேராபத்தை உணர வழியில்லை =====வந்தவேக மிகுரயிலைக்

Read More

யார் இட்ட சாபம்.!

போர்வீரர்களின் மனைவி தான் பாஞ்சாலி =====பொதுச்சபையில் பட்ட துன்பம் தெரியாதா..? கூர்மதி கொண்டவர் பாண்டவர்! அவர்கள் =====கொண்ட துன்பத்திற் கேதேனு

Read More

நீ கண்சிமிட்டினால்..!

  -பெருவை பார்த்தசாரதி பெண்களென்றாலே பிதற்று கின்ற இவ்வுலகில் -பெண்மீது எனக்குள்ளொரு கொள்கை யுண்டு..! கண்களால் அவர்களை ஏறெடுத்தும் பா

Read More

சமூகக் குற்றம்!

-பெருவை பார்த்தசாரதி சுத்தமாக எழுபது ஆண்டுகள் ஆனபின்னும் ===சுதந்திர தேசப்பிதாவின் கனவு நனவாகவிலை..! பத்திரிகைத் தாளின் பக்கங்களிலெலாம் பத்தி

Read More