என்னதவம் செய்தனையோ!-இரங்கற்பா

சத்தியமணி   அன்னல் அட்டல் பிஹாரி !! சினத்தையும் சிரிப்பால் சொன்னவர் இன்றுயில்லை சிரத்தையும் சிரசில் கொண்டவர் இன்றுயில்லை சிறப்பிலும் அ

Read More

சொல்லடா கேசவா….. சொல்லடா கேசவா

சத்தியமணி சிரிக்கிறாய்  அழுகிறாய்  அழைக்கிறாய் மெதுவாய் தெரிகிறாய்  மறைகிறாய்  அணைக்கிறாய்  சுகமாய் மண்ணிலெங்கும் தேடிதேடி உன்னிடத்தில் வ

Read More

ஜனக்புரி மகராணி ராஜராஜேஸ்வரியே (பகுதி 3)

சத்தியமணி காஞ்சியில் காமாட்சி மதுரையில் மீனாட்சி தில்லியம் பதியில்ஆளும் தேவியே வாழியவே ஆஞ்சியில் மன்னர்நாட தலைநகர் வந்துஆள‌ கொற்றவை கொடி

Read More

ஜனக்புரி மகராணி ராஜராஜேஸ்வரியே (பகுதி 2)

சத்தியமணி நவமணிகள் மின்னும் மாலைகள் அழகுபார்த்து பெருத்த மார்பகத்தில் அலங்கரித்து வாழியவே நலங்களைக் கவரியாக்கி கவிகளை கிரிடமாக்கி சொகு

Read More

என் பார்வையில் கண்ணதாசன் – சத்தியமணி

முன்னுரை ஓராயிரம் பார்வையிலே என் பார்வையை நீயறிவாய்  , என் பார்வையில் உன்வடிவம்  ஓர் மாபெரும் கவியரங்கம். முத்தய்யா, உன்னை யொன்று கேட்பேன் உண்மை சொல்

Read More

வல்லமைத் தமிழே !

எப்படி வந்தாய் உள்ளே என் இதயக் கருவரைக் குள்ளே கற்பனை யென்றெனும் உடல் கலக்காமல் கவிதை யெனும்பெண் கருசிதைக்காமல் - தமிழே () பாரத பூமியில் பழம்பெர

Read More

மணிமொழியே ஒரு மடல்

தில்லி-16                            உ                            23-02-14   மணிமொழியே மின்மினி மொழியே! மின்வழியால் ஒரு மடல் செம்மொழி அர

Read More

சொர்க்க வாசல் ?!

வாசலில் செம்மண் கோலமிட்டால் வருபவர்க்கு சொர்க்க வாசல் ஓசையில் மணியுடன் கதவுகள் திறந்தால் வந்த‌வர்க்கு சொர்க்க வாசல் வாவென் றழைக்க அன்பர்கள் இருந்தால

Read More

ஊழல் நாற்பது

இல்லறத்தில் கொட்டுகிற குழாய்களை நிறுத்த வேண்டாம் குடியிருப்பில் குப்பைகளை அகற்ற வேண்டாம் மின்சாரம் வீணடிக்க வருந்த வேண்டாம் அண்டை வீட்டு சண்

Read More

என்றும் புரியா இரகசியம் !

என்னச் சொல்வேன் பெண்ணே நீயோ படிக்க முடியா இரகசியம் எண்ணக் களஞ்சியம் கற்றும் நீயே என்றும் புரியா இரகசியம் () கண்கள் விளம்பிய இரகசியம் - உன் காதணி

Read More

எந்திர வாழ்க்கையிலே !

எந்திர வாழ்க்கையிலே மந்திரம் தேடுகிறார் தந்திரங் கற்றுபின்னர் மந்திரி ஆகவென() கம்மென் றிருந்திருந்தால் கணபதி தெரிவான் சம்மென் றிருந்திருந்தால் சண

Read More

செம்பொன் சோதீசன் பதிகம்

(இலாலாப்பேட்டை, குளித்தலை கரூர் இணைக்கும் சாலையில் உள்ளது. எனது இளம்பிராயம் அங்கு தான் அனுபவிக்கப்பட்டது. தேசிய நெடுஞ்சாலைப் பணியில் கோயில் இடம்மாறி ப

Read More

மகாகவி பாரதியும் மெகா தொடர் பாரதமும் (பண்டார பாட்டு – 2013)

அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே இலவசங்கள் பெற்றும் மாற்றி ஓட்டுபோட்ட போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே வாக்குறுதி அத்துனையும

Read More

கண்டேன் கண்டேன் காண்கின்றேன்

கண்டேன் கண்டேன் காண்கின்றேன் கண்களுக்கினியானய் காதற்பெருக்கினால்() வண்டுகள் விழியத‌னாற் மனங்குடைந்தான் உண்டுகள் அதரங்கள் வழிந்திட அழைக்கிறான் கண

Read More