இரா. சதீஷ் குமார்

கட்டமைப்பியல் பொறியாளர் சென்னை தனியார் நிறுவனத்தில் பணி, தற்சமயம் குவைத்தில்