சேட்டைக்காரன்

தமிழகத்தின் தென்கோடியான குமரி மாவட்டத்தில் பிறந்து, பிழைப்பு நிமித்தமாக தேசத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வசித்த அனுபவம். தமிழ் தொடங்கி பல்வேறு மொழிகளில் திரைப்படங்கள் பார்த்ததனால் அவை குறித்து உரையாடவும், எழுதவும் சற்றும் குறையாமலிருக்கும் ஆர்வம். இணையத்தில் அறிமுகப்படுத்திய இனிய நட்புகளால், அவ்வப்போது ஏற்பட்ட சிறிய இடைவேளைகள் தவிர்த்து, ஐந்தாண்டுகளாய்க் குழுமங்களில் பங்கேற்பு. தமிழ்த்தென்றல் கூகிள் குழும நிர்வாகிகள் குழுவில் ஒருவனாகவும், http://settaikkaran.blogspot.com என்ற வலைத்தளதில் மூன்றாண்டுகளாகவும் தொடர்ந்து எழுதி வருகிறேன்.