முனைவர் இரா. வெங்கடேசன்

முனைவர் இரா.வெங்கடேசன் இணைப் பேராசிரியர் இந்திய மொழிகள் மற்றும் ஒப்பிலக்கியப் பள்ளி தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர் - 613 010.