பேரா.பால முருகன்

பேரா.ஜி.பாலமுருகன், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, அ.வ.அ.கல்லூரி(தன்.), மன்னன் பந்தல். மயிலாடுதுறை.