ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்!

0

இந்த ஆசிரியர் தினத்தில் எங்களை வழி நடத்திய, நடத்திக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து ஆசிரியப் பெருமக்களையும் இந்நாளில் வணங்குவதில் பெருமைகொள்கிறோம். வல்லமையின் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்!

அன்புடன்

வல்லமை ஆசிரியர் குழு

 

படத்திற்கு நன்றி:

http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKSG-MO-1963-5860.aspx

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.