எம் .ஜெயராமசர்மா … மெல்பேண் … அவுஸ்திரேலியா

நிலம்பெயர்ந்து போனாலும்
நினைவுமட்டும் மாறவில்லை
மனமுழுக்க ஊர்நினைப்பே
மெளனமாய் உறங்கிறது
தலைநிறைய எண்ணெய்வைத்து
தண்ணீரில் மூழ்கிநின்று
குளங்கலக்கி நின்றதெல்லாம்
மனம்முழுக்க வருகிறது !

பக்கத்து வீட்டினிலே
பந்தல்போட்டுக் கல்யாணம்
படுஜேராய் நடக்கையிலே
பாய்ந்துசென்று அமர்ந்திருந்து
சுட்டுவைத்த பலகாரம்
அத்தனையும் சுவைபார்த்து
சுருட்டிக்கொண்டு ஓடிவரும்
சுகமங்கே கிடைத்ததுவே !

பழுத்தகுலை வாழைமரம்
இருமருங்கும் சிரித்துநிற்கும்
பழம்மீது எங்கவனம்
விழுந்தபடி அங்கிருக்கும்
வரவேற்கும் சாட்டினிலே
வாழைக்குலை அருகணைந்து
பழம்பறித்துப் பையில்போட்டு
பாய்ந்திடுவோம் மறைவினுக்கு !

அப்பம்சுடும் ஆச்சிவீட்டில்
அதிகாலை நாமிருப்போம்
துப்பரவு செய்வதற்கு
துணிவுடனே முன்வருவோம்
பிய்கின்ற அப்பமெலாம்
ஆச்சிதரத் சம்மதிப்பார்
பேசாமல் வாங்கியுண்டு
பேரின்பம் பெற்றிடுவோம் !

வாத்தியார் அடித்துவிட்டால்
வசைபாட மாட்டோம்நாம்
வாத்தியார் சைக்கிளுக்கு
வைத்திடுவோம் நல்லஆப்பு
வீட்டுக்குத் தெரிந்துவிட்டால்
வெளுத்தெடுத்து விடுவார்கள்
அடிகொடுத்த அப்பாவே
அணைத்ததையும் நினைக்கின்றோம் !
திருவிழா வந்துவிட்டால்
பெருமகிழ்ச்சி வந்துவிடும்
சின்னமேளம் பெரியமேளம்
திருவிழாவைச் சிறப்பிக்கும்
இரவெல்லாம் கோவிலிலே
எத்தனையே கலைநிகழ்ச்சி
எங்களுக்கு சொர்க்கமாய்
இருந்ததைநாம் நினைக்கின்றோம் !
மல்கோவா மாங்காயை
மரமேறிப் பிடிங்கிநின்று
மரத்தடியில் சுவைப்பதிலே
மட்டற்ற சுவையெமக்கு
மரமேறிப் பறிக்கையிலே
மரக்காரன் வந்துவிட்டால்
மாட்டிவிட்டு முழிப்பதனை
மனமிப்போ நினைக்கிறது !

கவலைபற்றிக் கவலையில்லை
காசுபற்றிக் கவலையில்லை
கல்விபற்றிக் கவலையில்லை
கஞ்சத்தனம் எமக்குமில்லை
கிடைக்கின்ற அத்தனையும்
பெருமகிழ்ச்சி எனநினைத்தோம்
நினைக்கின்ற போதுவிப்போ
நெஞ்சமே ஏங்கிறது !

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *