க. விஜய் ஆனந்த்

க. விஜய் ஆனந்த் முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர் சுப்பிரமணிய பாரதியார் தமிழியற்புலம் புதுவைப் பல்கலைக்கழகம் புதுச்சேரி-14