இலக்கியம்கவிதைகள்

நாச்சியார் திருப்பள்ளியெழுச்சி (20)

தி.சுபாஷிணி

முப்பத்து மூவர் அமரர் முன்சென்று
கப்பம் தவிர்த்தவனை எப்போதோ அடைந்திட்டாய்!
இப்போது வாராயேல் எப்போது வருவாய்!
நப்பின்னை நங்காய்! யாம் பெற்றதிருவே!
நடுங்கும் குளிரே! நீபோய் கூறாய்!
நட்புடன் இறைஞ்சுகின்றோம்! எழுவாய்நீ நாச்சியாரே!

 

 

படத்திற்கு நன்றி : http://www.srivilliputtur.com/images/a2.jpg

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க