கவிவருத்தம் தந்த கலிவிருத்தம்

கொடியேறி குடையாகி அடியேற்றி மகமாயி கொடிதான கொரானா மகிடனாய் வதமேவ படியேறி மருந்தாகி பரவாத படியாக குடியேறி வந்தாளே குவலயம் காக்கும்படி ஓங்கார ஒள

Read More

மோகனக் கவிஞனுக்கு கவிதாஞ்சலி

சத்தியமணி புன்னகை யிருக்க பூமிக்கு சிரிக்கவழிச் சொன்னவன் சென்று விட்டான் .......1 நகைப்பினில் மின்னல் தெறிப்பவர் கண்டு திகைப்பது வைகுந்தமோ சொல

Read More

அமைதிக்காக …அமைதியாக!!

சத்தியமணி இலங்கைக்கு இன்று ? இதுபோல் எத்தனையோ அன்று ? வலக்கைக்குப் புரியும் இடக்கைக்குத் தெரியும் ? எதுவரை போகும் ? எப்போது முடியும் ? எத்துணை வ

Read More

வாழியே தமிழே நீயும் !!

உலக கவிஞர்கள் தினமென்று தொலைக்காட்சி படித்தது உலக கவிஞர்கள் தினமின்று மனசாட்சி இடித்தது உலக கவிஞர்கள் தினம்-என்று வல்லமை விரைந்தது - மனம் உலக கவ

Read More

அந்த வருடம், புதிய வருடம்

சத்தியமணி வருவது யாரோ??...புது வருடமா!! தருவது தானோ ?? இனிய வரமா!! முகங்களைப் பார்த்து முறுவல் பெறுமா? உறவுகள் கூடி விருந்து தருமா? எந்நேரமும

Read More

அம்மா இல்லாத தீபாவளி 

அம்மா இல்லாத தீபாவளி  அதுவே ஆறாதத் தீராவலி  உணர்ந்தவருக்குத் துயர் தெரியும்  உணராதவர்க்கு இனி புரியும்  முப்பது நாட்கள் முன்னிருந்தே  முதலாம் ம

Read More

முப்பெரும் தேவியர்

(வஞ்சித்துறை ) மலைமகள் ஆதியாம் முதல் பாதியாம் இவள் மீதியாம்    சிவம் தூதியாம்   பணி! அலைமகள் நாரணன்  மலர் தாரணம்   இவள் காரணம்   அரி

Read More

பொறித்துப் படி

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் எத்தனைக்  கொடுமையிது எத்தனைக்    கொடுமையிது இத்தருண  மிங்கே அத்தனைக்  கடுமையிது      அத்தனைக்   கடுமையிது   

Read More

தாய்மையே ! வெண்த்தூய்மையே !!

(கலி விருத்தம் ) தாயுமானவள்  தாரமானவள் தங்கையானவள்  அன்பினோடும் சேயுமானவள்  சேமமானவள்  சீருமானவள்    பண்பினோடும் வாயுமானவள்   வாசியானவள்  வாழ

Read More

நிறையாய் வளராய்

இனிய ஆசிரியர் (குரு) தின வாழ்த்துகள்   புவியாய் கதிராய் மதியாய் வெளியாய் நிலமாய் நீராய் தீயாய் காற்றாய் மலையாய் நதியாய் ஒலியாய் ஒளியாய்

Read More

என்னதவம் செய்தனையோ!-இரங்கற்பா

சத்தியமணி   அன்னல் அட்டல் பிஹாரி !! சினத்தையும் சிரிப்பால் சொன்னவர் இன்றுயில்லை சிரத்தையும் சிரசில் கொண்டவர் இன்றுயில்லை சிறப்பிலும் அ

Read More

இரங்கற்பா – கலைஞர் கருணாநிதி யெனும்……

கலைஞர் கருணாநிதி யெனும்...... உதய சூரியன் மறைந்து விட்டது தமிழ் இதய காவியம் இறந்து விட்டது பதிய வைத்தவை படர்ந்து வளர்ந்தவை விதியெனும் சொலில்

Read More

திருடி விட்டான்

சத்தியமணி   திருடி விட்டான் ஒருவன் நெஞ்சத்தினை திருடும் காதலில் வஞ்சத்தினை கேட்டால் தருவேனே உள்ளத்தினை - கண்ணா திரும்ப தரவேண்டாம் கள்ளத்

Read More

அப்பா (1998)

நிறுத்திச் சொன்னால் பாசம் தெரியும் அழுத்திச் சொன்னால் அர்த்தம் அறியும் மெதுவாய்ச் சொன்னால் கடினம் புரியும் பணிவாய்ச் சொன்னால் கருணை விரியும் கத்தி

Read More

நமக்கு நாமே எதிரிகள்

 சத்தியமணி   நமக்கு நாமே எதிரிகள் நாம்தான் தேச துரோகிகள் உண்மையில் குற்றவாளிகள் உணர்ந்தால் இலை பிரதிவாதிகள்   நிறங்களை இனங்க

Read More