செண்பக ஜெகதீசன்

 

போடும் ஒரு நெல்லுக்காக

கிளி எடுத்த

பொய்யான சீட்டை வைத்துப்

புளுகுவதை நம்பாமல்,

கைரேகைக்

கதைகளையும் நம்பாமல்,

கைரேகை தேயக்

கடும் உழைப்பு உழைத்தால்

உன்ரேகை(அடையாளம்) தெரியும்

உயர்வாக…!

 

படத்துக்கு நன்றி: http://suite101.com/article/palm-reading-describes-four-personality-types-a91142

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

2 thoughts on “ரேகை

  1. திரு.சார்லஸ் அவர்களின் பாராட்டுரைக்கு நன்றி…!
                   -செண்பக ஜெகதீசன்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *