கொரிய மூலம் : கிம் யாங் – ஷிக்
ஆங்கில மூலம் : கிம் ஜின்மன்
தமிழாக்கம் : பவள சங்கரி

 

இன்று II

heart_handsஆகா ஆன்மா,

எல்லையற்ற வெளியில் ஓர் ஊதா
எம் ஆன்மா, வேதனையிலும், தனிமையிலும்!
இன்றோர் பனித்துகளாய் இருந்துவிடு
அந்த பாறையில் மோதி துகள்களாய் பறந்துவிடு.

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *