கொரிய மூலம் : கிம் யாங் – ஷிக்
ஆங்கில மூலம் : சோ.ஊஞ்சை
தமிழாக்கம் : பவள சங்கரி

Icicles on Bee Street in front of the Sequoia. Democrat photo by Shelly Thorene

பனிபடர் காலையில்
பொறாமையில் கருகும் பைன்கள்
மஞ்சள் பச்சை தீப்பிழம்புகள்,
விழுங்கலைப் போன்று உனது முகத்தைக் கழுவிக்கொண்டாய்
நீரில் மூழ்கி,
உன் பின்புற முடி வறண்டுவிடும் முன்பு
பளபளக்கும் கண்களுடன் என்னிடம் வந்துவிடு நீ.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *