கே.பாலமுருகனின் புதினத்திற்குக் கரிகாற்சோழன் விருது

மலேசிய எழுத்தாளர் கே.பாலமுருகனின் "நகர்ந்துகொண்டிருக்கும் வாசல்கள்" என்ற புதினம், 2009ஆம் ஆண்டுக்கான தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் கரிகாற்சோழன் விரு

Read More