வல்லமையாளர் விருது பொறுப்பேற்கும் செ.இரா. செல்வக்குமார்

பவள சங்கரி அன்பினிய நண்பர்களுக்கு, வணக்கம். கடந்த 200 வாரங்களாக வல்லமையாளர் தேர்வை மிகச் சிறந்த முறையில் நடத்தியுள்ள நம் வல்லமை ஆலோசனைக் குழு உறுப்ப

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்!

நவம்பர் 2, 2015 இவ்வார வல்லமையாளர் வல்லமைமிகு பேராசிரியர் முனைவர்  டி. நாகராஜன் அவர்கள் வல்லமை இதழின் இந்தவார வல்லமையாளராகப் பாராட்டப்படுபவர், தம

Read More