பறவைகளுக்கு எந்த வண்ணப் பூக்கள் பிடிக்கும்?

-- தேமொழி என் வாசல் தேடியே வந்தது வசந்தம் வண்ண நறுமலர்கள் அழகாய்ப் பூத்தன எண்ணம் போல் எங்கும் வண்ணமயம் இளங்கதிர் கண்டு மனதிலோ இன்பமயம் தோட்டத்துக

Read More

வாக்குரிமைக்காகப் போராடிய இளவரசி (தொடர்ச்சி …)

-- தேமொழி. இந்தியாவிலிருந்து புரட்சி மனப்பான்மையுடன் இங்கிலாந்து திரும்பிய இளவரசி சோஃபியா துலிப் சிங்கிற்கு அவரது சகோதரிகளின் வாழ்க்கையே பெண்களுக்கான

Read More

வாக்குரிமைக்காகப் போராடிய இளவரசி

-- தேமொழி. "நாட்டின் செலவினங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் முடிவுகளை எடுக்கும் செல்வாக்கு எனக்கு இல்லாததால் முழுமனதுடன் வரி செலுத்த என்னால் இயலவில்லை. நான்

Read More

பெண்ணின் பணி – கவிதை

–தேமொழி   பெண்ணின் பணி கவிதை  மூலம் – மாயா ஆஞ்சலூ மொழிபெயர்ப்பு – தேமொழி   என் குழந்தைகளைக் கவனிக்க வேண்டும் துணியின் கிழிசல்கள

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி.   பழமொழி: சான்றவர் கையுண்டும் கூறுவர் மெய் மொய்கொண் டெழுந்த அமரகத்து மாற்றார்வாய்ப் பொய்கொண் டறைபோய்த் திரிபவர்க் கென்கொலோ? மை

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி.   பழமொழி: ஈடில்லதற்குப் பாடில்லை   மாட மழிந்தக்கான் மற்று மெடுப்பதோர் கூட மரத்திற்குத் துப்பாகு மஃதேபோற் பீடில்லாக் கண்ணும

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி.   பழமொழி: அடுப்பின் கடைமுடங்கும் நாயைப் புலியாம் எனல்   தாயானும் தந்தையா லானும் மிகவின்றி வாயின்மீக் கூறு மவர்களை ஏத்துதல்

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி.   பழமொழி: எருக்கு மறைந்து யானை பாய்ச்சிவிடல்   எல்லாத் திறத்தும்இறப்பப் பெரியாரைக் கல்லாத் துணையார்தாம் கைப்பித்தல் சொல்லின

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி. பழமொழி: நெடும்பகை தன்செய்யத் தானே கெடும்   உற்றதற் கெல்லா முரஞ்செய்ய வேண்டுமோ? கற்றறிந்தார் தம்மை வெகுளாமைக் காப்பமையும் நெற்ச

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்!

பிப்ரவரி 22, 2016 இவ்வார வல்லமையாளர் வல்லமைமிகு  ரூபாதேவி அவர்கள்     வல்லமையின் இவ்வார வல்லமையாளராகப் பாராட்டப்படுபவர், சென்றவார

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி. பழமொழி: போற்றான் கடையடைத்துப் புடைத்தக்கால் நாயும் உடையானைக் கௌவி விடும் ஆற்றா ரிவரென் றடைந்த தமரையும் தோற்றத்தா மெள்ளி நலியற்க - போற்ற

Read More

ஓர் அரசியின் கனவில் …

-- தேமொழி.             கருவுற்றிருந்த அரசி திரிசலா தேவி (Queen Trishala), நள்ளிரவில் உறங்கும்பொழுது கீழ் காணும் 14 அழகிய மங்களகரமான பொருட்களைத் த

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்!

பிப்ரவரி 15, 2016 இவ்வார வல்லமையாளர் வல்லமைமிகு  முனைவர் மு.இளங்கோவன் அவர்கள்   வல்லமையின் இவ்வார வல்லமையாளராகப் பாராட்டப்படுபவர் புதுவைப

Read More

பழமொழி கூறும் பாடம்

– தேமொழி. பழமொழி: நாய் கொண்டால் பார்ப்பாரும் தின்பர் உடும்பு   கள்ளியகிலுங் கருங் காக்கைச் சொல்லும்போ லெள்ளல் கயவர்வா யின்னுரையைத் - தெள்ளி

Read More

பேராசிரியர் தெ. முருகசாமி வழங்கிய ‘தொல்காப்பியம் ஓர் அறிமுகம்’ உரை

தொல்காப்பியம் ஓர் அறிமுகம் பேராசிரியர் தெ. முருகசாமி மேனாள் முதல்வர், இராமசாமி தமிழ்க் கல்லூரி, காரைக்குடி (குறிப்பு: பாரீசைத் தலைமையக

Read More