–தேமொழி

 

பெண்ணின் பணி

Maya-Angelou-241x300

கவிதை  மூலம் – மாயா ஆஞ்சலூ
மொழிபெயர்ப்பு – தேமொழி

 

என் குழந்தைகளைக் கவனிக்க வேண்டும்
துணியின் கிழிசல்களைத் தைக்க வேண்டும்
தரையை மெழுகி சுத்தமாக்க வேண்டும்
சமைப்பதற்காகக் கடையில் வாங்க வேண்டும்
பிறகு கோழியை வறுக்க வேண்டும்
குழந்தைக்குத் துவட்டிவிட வேண்டும்
விருந்தினருக்கு உணவளிக்க வேண்டும்
தோட்டத்தில் களையெடுக்க வேண்டும்
சட்டைகளுக்கு பெட்டிபோட்டு மடிக்க வேண்டும்
சிறுவர்களுக்கு ஆடை அணிவிக்க வேண்டும்
தகர உணவுப்பெட்டி மூடியைத் திறக்க வேண்டும்
வீட்டை கூட்டிப் பெருக்க வேண்டும்
நோயாளியைக் கவனிக்க வேண்டும்
காட்டில் பருத்தி எடுக்க வேண்டும்

சூரியனே, என் மீது உன் ஒளியை வீசிவிடு
மழையே, என்மீது பொழிந்துவிடு
மென்மையாக பனித்துளியாகத் தூறிவிடு
மீண்டும் என்தலையைக் குளிர்வித்துவிடு

புயலே, உனது கடுங் காற்றினால்
என்னை இங்கிருந்து பறக்கவிடு
எனக்கு ஓய்வு கிடைக்கும் வரை
வானில் மெல்ல என்னை மிதக்கவிடு

பனியே மென்மையாகப் பொழிந்துவிடு
வெள்ளைப்பனியால் என்னை மூடிவிடு
பனித்துகள் தரும் குளிர் முத்தங்களால்
இன்றிரவு அமைதியாக என்னை உறங்கவிடு

சூரியனே, மழையே, பரந்த வானமே
மலையே, கடலே, இலையே, பாறையே
தாரகைகள் ஒளிரட்டும், நிலவொளி வீசட்டும்
நீங்கள் யாவரும்தான் எனக்குரியவர்கள்
என்று நான் சொல்லிக் கொள்ள முடியும்

_________________________________

Woman Work – Poem by Maya Angelou
_________________________________

I’ve got the children to tend
The clothes to mend
The floor to mop
The food to shop
Then the chicken to fry
The baby to dry
I got company to feed
The garden to weed
I’ve got shirts to press
The tots to dress
The can to be cut
I gotta clean up this hut
Then see about the sick
And the cotton to pick.

Shine on me, sunshine
Rain on me, rain
Fall softly, dewdrops
And cool my brow again.

Storm, blow me from here
With your fiercest wind
Let me float across the sky
‘Til I can rest again.

Fall gently, snowflakes
Cover me with white
Cold icy kisses and
Let me rest tonight.

Sun, rain, curving sky
Mountain, oceans, leaf and stone
Star shine, moon glow
You’re all that I can call my own.

_________________________________

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

2 thoughts on “பெண்ணின் பணி – கவிதை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.