இதோ இதோ சிவலோகம்

-மீ.விசுவநாதன் இதோ இதோ சிவலோகம் - என் இதயம் அவனின் பனிமேகம் நிதானமாய் ஓங்காரம் - அதில் நின்று காண்பேன் சிவரூபம். மின்னலை வீசிடுவான் - கார் ம

Read More

“தூய நினைவே சிவன்”

மீ.விசுவநாதன் வாயொன்று கூற மனமொன்றை எண்ணிடும் நாயின் பிறப்பாக நானுமே ஆனேன் ! நினைவும் செயலுமே நேர்கோட்டில் வந்தால் அனைத்துமே ஆகு(ம்) அழகு.

Read More

“அவன், அது, ஆத்மா” (42)

மீ.விசுவநாதன் அத்யாயம்: 42 நண்பன் கபாலியும், அவனும், "வை..ராஜா..வை"யும் அவன் சூளைமேடு கிருஷ்ணாபுரத்தில் இருந்தபொழுது அந்த வீட்டின் தென்னை ஒலை வேய

Read More