கருணையாலே வெலவேண்டும்!

மீ.விசுவநாதன் வந்த பிறவிச் சுவடுக்கு - ஒரு வகையில் நன்மை செயவேண்டும் எந்த உயிர்க்கும் சுமையாக - நாம் இல்லா திருக்க வரம்வேண்டும் பூவாய், காயாய

Read More

இதோ இதோ சிவலோகம்

-மீ.விசுவநாதன் இதோ இதோ சிவலோகம் - என் இதயம் அவனின் பனிமேகம் நிதானமாய் ஓங்காரம் - அதில் நின்று காண்பேன் சிவரூபம். மின்னலை வீசிடுவான் - கார் ம

Read More

உதவிக் கரமாய் உருமாறு!

மீ.விசுவநாதன் தட்டித் தட்டிப் பார்க்கின்றான் - மனத் தங்கத் தரத்தை அறிகின்றான் முட்டி மோதித் தவித்தாலும் - உள் முழுதும் அவனே இருக்கின்றான். வே

Read More

“ஸ்ரீ வாணி பதிகம்”

    மீ.விசுவநாதன்   ஆயிரங் கோடி அருமைக் கவிகளைத் தாயெனும் சாரதை தந்தவள் - தூயவள் வாயிலே தாம்பூல மங்கலம் கொண்டவள்;

Read More

ஜீவன் முக்த ஜகத்குரு

-மீ.விசுவநாதன் உனக்கும் எனக்கும் தெரியுமா? - அந்த    உயர்ந்த துறவிப் பெருமைகள் ? கனக்கும் மனத்து கவலையை - அவர்    கரைத்து விடுவார் புரியுமா? சினத

Read More

சிவபிரதோஷம்

  "ஒரு வேண்டுகோள்"   மீ.விசுவநாதன் தீயின் நிறத்து மேனியனே - உமை தேவி மனத்து நாயகனே - எம் தாயின் குணத்துத் தந்தையனே -உயிர்த

Read More

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (23)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 23 பாலகாண்டம் திரிசங்கு மன்னன் சூர்யகுலத் தோன்றலான "திரிசங்கு" மன்னன் கொண்டிருக்கும் உடலோடு சொர்க்கத்தை

Read More

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (22)

    மீ.விசுவநாதன்   பகுதி: 22 பாலகாண்டம் "ஜனகருடன் சந்திப்பு" சனகருடை நாட்டிற்குள் சடைமுனியும் சோதரரும் தவச்சாலை க

Read More

சிவபிரதோஷம்

மீ.விசுவநாதன்   "என்னுள் சும்மா இரு" பாற்கடலில் வந்ததென்னவோ கொஞ்சம் விஷம்தான் போதுமே ஒரு துளி அந்தத் துளியை நீ குடித்து உ

Read More

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (20)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 20 பாலகாண்டம்   "அமுதம் தோன்றுதல்" சந்தியா வந்தனம் செய்து தன்னுடைய குருமுகத்தை வணங்கி வந்துள படகின

Read More

“அவன், அது , ஆத்மா” (59)

(ஒரு எளிய மனிதனின் சுயசரிதை) (மீ.விசுவநாதன்) அத்யாயம்: 57 கவிமாமணி இலந்தை சு. இராமசாமி "பாசம், பரிவு, பதமான நல்லன்பு வாசம் புரியும் மனை

Read More

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (19)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 19 பாலகாண்டம் "கங்கையின் கதையும், பகீரத முயற்சியும்" சரகனின் பிள்ளை அம்சுமானும்  சந்ததி யான திலீபனிடம் அர

Read More

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (18)

  (மீ.விசுவநாதன்) பகுதி: 18 பாலகாண்டம் "சரகன் வரலாறு"   சூர்ய குலத்து வழியினிலே சொல்லும் செயலும் ஒன்றான சுத்த அரசன் சர

Read More

“அவன், அது , ஆத்மா” 56

(ஒரு எளிய மனிதனின் சுயசரிதை) (மீ.விசுவநாதன்) அத்யாயம்: 56 சுவாமி பரமார்த்தானந்தா அவனுக்கு மனைவி சீதாலக்ஷ்மிக்கு ஆன்மிகத்தில் நாட்டம்

Read More