முனைவர் போ. சத்தியமூர்த்தி

முனைவர் போ. சத்தியமூர்த்தி எம்.ஏ., எம்.ஏ., பி.எட்., எம்.பில்., பிஎச்.டி., சான்றிதழ்- யோகா., (எஸ்.எல்.இ.டி) உதவிப்பேராசிரியர் தமிழியல்துறை தமிழியற்புலம் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் மதுரை - 625 021, தமிழ்நாடு, இந்தியா. email: [email protected]