எல்.கார்த்திக்

தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிறேன் . கடந்த இரண்டு வருடங்களாக இணையத்தில் எழுதி வருகிறேன்