சர் ஜகதீஸ் சந்திர போஸ் விருது பெறும் நா.கணேசன், பிரியா ஆபிரகாம்

வணக்கம்,

எனக்கும், பிரியா ஆப்ரகாம் (Director, National Institute of Virology, Pune), Dr. A. Ramachandra, D.Sc – இந்த ஆண்டு சர் ஜகதீஸ் சந்திர போஸ் அவார்ட் ஜனவரி 6, 2022 – 10:30 AM Bharatiyar University Campus – இந்தியா ஸயன்ஸ் மானிட்டர் குழுமம் வழங்க உள்ளது. என் பேரா. ராடம் நரஸிம்ஹா (Aeronautics) போன்றோர் பெற்ற விருது ஆகையால் எனக்குப் பெருமை.

தாங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்து வாழ்த்த வேண்டுகிறேன்.

அன்புடன்,
நா. கணேசன்
http://nganesan.blogspot.com
துச்சில்: பொழில்வாய்ச்சி, தமிழ்நாடு, இந்தியா

இந்தியாவின் முதல் விஞ்ஞானி:
இவரை ஆதரித்தவர் சகோதரி நிவேதிதை. போஸ் பிரசங்கத்தை அச்சிட்டு (பழனியப்பா பிரதர்ஸ்) வழங்க உள்ளேன்.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

1 thought on “சர் ஜகதீஸ் சந்திர போஸ் விருது பெறும் நா.கணேசன், பிரியா ஆபிரகாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published.