நாச்சியார் திருப்பள்ளியெழுச்சி (16)

0

தி.சுபாஷிணி

அறிவொன் றுமிலாத ஆயர்ச் சிறுமியர்
அமைத்தபல் சிற்சிறு சிற்றில் சிதைத்து
ஆடியஉன் ஆட்டத்தில் சிதறிய சிந்தை
அல்லல் அன்ன அளித்து விடாதே!
அருந்துயர் தாங்கேள்! ஆழியங்கை கொண்டவனே!

அரற்றிய அணங்கே! எழுவாய்நீ நாச்சியாரே!

 

 

 

 

 

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *