பாகம்பிரியாள்
வெளியே!
கொட்டிலில் இருக்கும் மாட்டிற்கு
இரு கையால் தவிட்டை அள்ளிப்போட்டு     
அவசரமாய் போகிறான் மகன்.
அனைத்தையும் மாடு அசை போடுகிறது!

உள்ளே!
நோயும், உணவு கட்டுப்பாடும்  இருப்பதால்,
வாயைக்கட்டும் வழி வகையில்  தேடியதில்
வந்து விழுந்தது ஓர் சிறு தட்டில்,
வட்ட வடிவமான நாலு தவிட்டு பிஸ்கட்!

அதை உண்ணும்  முன் நேரம் குறித்து,  
 எண்ணிக்கைகளையும்  ஓர் குறிப்பாக
அழகாய் எழுதி வைத்ததுடன்,  கணியை
அலசியதில் தெரிந்தது அதில் உள்ள சக்தியின் அளவு!

ஓ!  இதுதான் தவிடு தின்பதில் ஒய்யாரமோ?
 
படத்திற்கு நன்றி

http://www.charlestoncitypaper.com/charleston/DishCasualFineDining/Page

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *