முகில் தினகரன்

மூட நம்பிக்கை
முட்புதர்களுக்கு
முடிவுரை எழுதிடுவோம்!
முகத் தடாகத்தில்
முல்லைச் சிரிப்பால்
முன்னுரை வரைவோம்!

பழமைப் பதர்களை
புதிய சிந்தனையால்
பளபளப் பாக்கிடுவோம்!
புதுமைப் பூகோளத்தைப்
புரவியேற்றி
பூரித்துப் புடைப்போம்!

வறுமை வியாதிக்கு
வயல்வெளி மருந்திட்டு
விரட்டி வீழ்த்திடுவோம்!
வெறுமை வானத்தை
வெண்புறா கூட்டத்திற்கு
விலைபேசி விற்றிடுவோம்!

தடுக்கும் தளைகளை
தகிக்கும் விரல்களால்
தெறிக்கச் செய்திடுவோம்!
கெடுக்கும் கயமையை
கருணைக் கோடாரியால்
கிழித்துத் துடைப்போம்!

உழைப்புக் களத்தில்
உயர்வுக் குணத்தை
உரமாய்த் தெளிப்போம்!
கலப்பைக் கூரில்
கையேந்து குணத்தை
காணாது போக்கிடுவோம்!

 

http://india.blogs.nytimes.com/2012/03/16/budget-2012-13-infrastructure-industry-and-agriculture/

படத்துக்கு நன்றி

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.