எல்லைக் கட்டுப்பாட்டுக்குள்
தூய்மைப்படுத்த
அப்புறப்படுத்த
சீர்படுத்த
ஒரு
கணக்கெடுப்பு!

மனிதப்பதர்களின்
இயற்கைச் சூழல்
அட்டூழிய
அடாவடிகள்
எதிர்கொள்ள
ஒரு
கருத்தாய்வு!!

வேலனது
பருத்திக்காட்டில்
பச்சைப்புழு அகற்றம்
குமரனது நெற்பயிரில்
அடர்புழு நீக்கம்
கந்தனது வாழையில்
குருத்துப் புழு
கொத்தியெடுப்பு
ஆங்காங்கே
வேலை நியமனம்!

எல்லாமும்
அலசி ஆய்ந்திட
ஊர்த்தலைவாசலில்
மின்னோட்டமில்லா
மின்கம்பிகளில்
மின்னல்வேக
ஏற்பாட்டில்
ஓர்
உச்சிமாநாடு!

இது
அனைத்துண்ணிகளாம்
பகுத்துண்ணிகளின்
உச்சிமாநாடு!!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *