இலக்கியம்கவிதைகள்

அக்காம்மா

கோழி மிதித்துக் குஞ்சுகள்
சாவதில்லை!
குஞ்சுகள் மிதிக்கக் கோழி
செத்துச் சீர்குலையும்
பின்னாளில்,
சொத்துப் பிரிக்கையில்!!
ஆனால் இந்தக் குஞ்சுகள்
மொத்தக் குஞ்சுகளாய்
முத்தக் குஞ்சுகளாயின!
அம்மாவுக்கு அம்மாவா இருந்து
எங்களை வளர்த்தினேதானே?
பிரிக்கவே வேண்டாமக்கா
எல்லாத்தையும் நீயே வெச்சிக்க!!

 

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க