இலக்கியம்கவிதைகள்

புவிக் குழந்தைகள்

குளக்கரையில்
மஞ்சக்குளித்து
அந்தி தொலைத்து
இருள் பூசிக்கொள்ளும்
குருவிகள் பூத்த
புவிக் குழந்தைகள்!

 

Live from Halle Park Lake, Collierville, TN, U.S.A!!
Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க