ஓவியம் : ஆர்.எஸ். மணி

 

The lonely fisherman- Watercolor (1)

 

தனிமையில் தேடல்

தூரத்தே தொடுவானம் – அதைத்
தொடும்நாள் வருவதெங்கே
நீயெங்கோ இருக்கின்றாய்
இருந்தாலும் வெகு அருகே!

தனிப் படகில் என் பயணம்:
முடியாத தொடர்ப் பயணம்
அன்பின் வலைவீசி
உன்னை நான் தேடுகிறேன்.
அதிலே நீ விழுந்து
தவித்தாலும் பொறுக்காது
விழாமல் இருந்தாலும்
என் மனது கேட்காது.

—ஆர்.எஸ்.மணி
நவம்பர் 10,2013 (கேம்ப்ரிட்ஜ், ஆன்டேரியோ, கனடா)

 

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *