பவள சங்கரி

10461319_599716563472336_3628801855800448289_n

அம்மையும் நீயோ இப்புவியும் உன்னதோ
உன்னைநினைந்தே தமிழை ஓதினேன் – என்னை
கனிந்தேற்றுக் கொள்ளாத நாயகியுண்டோ உண்டோ
செருக்கேற்றுக் கொள்ளாத கவிஞனும்!

Devi_Kanya_Kumari

தேவி பிறந்தவூர் அலைகடல் சூழுமூர்
சிற்றாடையும் சிந்தூரமும் மாணிக்கமும் சூடியவள்
புன்னகையும் புதுப்பொலிவும் பூமணமும் நித்தம்
நிறைதலம் நீள்கடல் நாயகியே!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.