-அமீர்

இதோ
வந்து விட்டாள்
என் காதலி
காத்திருந்த நேரம்                                     tree
கை கூடியது…

அடிமன அபிலாஷை முதல்
அந்தரங்க சில்மிஷம் வரை
பரிவர்த்தனை செய்ய…

அவள் நகம் தொட்டு
அதன் மூலம்
அகம் தொட்டு
என் காதலின் புறம் காட்ட…

அவளின் காதோர முடியை
ஊதி விட…
உதிர்ந்து விழுந்த
தலையின் பூவை
யாருமறியாமல்
எடுத்து முகர…

செல்லப் பெயரிட்ட
சித்திரவதன அடையாளங்களுடன்
என் தோள்மீது
தலை சாய்க்கத் துடிக்கும்
அவளின் கழுத்து…

எங்கள் தலைமீது
தகிக்கும் தணலை
மெல்ல மறைக்க முயலும்
அவளின் தாவணி…

கலைந்திருக்கும்
என் தலைமுடி
கோதிவிடக் காத்திருக்கும்
அவளின் கைகள்…

யாவுமாகச் சேர்ந்து
தேடுகிறோம்
ஒரு மரத்தடியை…
அங்கே மனம்விட்டுப் பேசி
எங்கள் காதல் வளர்க்க
எங்கும்
தென்படவில்லை…

ஏதும் மரம்
உங்கள் பக்கமிருந்தால்
சொல்லுங்களேன்
அங்கே வருகிறோம்!!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *