மனித சாதிக்குப் பிறந்தவன் நீ படி!

0

பா. ராஜசேகர்

சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா
பாரதி கனவுகள்
கனவான கதை நீ படி !

அமரும் இருக்கை புடிக்கல
தேநீர்க் கோப்பை புடிக்கல
சாதிமட்டும் புடிக்குது நீ படி !

எதிரே வந்தாப் புடிக்கல
எழுந்து நின்னாப் புடிக்கல
ஏர் உழுதாப் புடிக்குது நீ படி !

இவன் வெளுத்த துணியப்
போட்டுச் சிரிக்கிறான் எதிரே நின்னா
மொறைக்கிறான் நீ படி!

பெரியார் கொள்கையென அழுறான்
சாதி நூறு சொல்லுறான்
ஓட்டு வங்கிப் பாக்கிறே
யாரை ஏமாற்றப் பாக்கிறே ? நீ படி!

சாதிகள் இல்லையெனச்
சொல்லித்தரும் வாத்தியாரே
சாதிச்சான்று கேட்கிறார் நீ படி !

பிஞ்சு மனம் வெம்புது
நஞ்சை இங்கு விதைப்பது
பாடம் சொல்லும் முறையாடா? நீ படி !

சாதியை நம்பும் மனிதனே
எதிரில் நிற்கும் ஒருவனை
எதைவைத்துச் சாதி கண்டுபிடிப்பீரோ? நீ படி !

சாதிக்குப் பிறந்தவன்
உண்மைதான்
மனித சாதிக்குப் பிறந்தவன் நீ படி!

பழைய சாக்கடைக்
கதையெல்லாம் விட்டுடு
சாதிக்கலாம் வா தோள்கொடு நீ படி !

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *