நூறாண்டுத் தனிமைகள்

-கவிஜி

நூறாண்டுத் தனிமைக்குள்
குறையாத தேடலின்
நயனங்களின் நீண்ட கனவாய்க்
காற்றுப் புரவியொன்றின்
பயணங்கள்…

புதைந்து பதிந்த, விதைந்து
குளிர்ந்த, பாதச் சுவடுகளின்
வைகறைத் தோட்டங்கள்
விளைவதாக, கற்பனை பூத்த
மயானங்கள்…

நள்ளிரவு தேசங்கள், நரை தாண்டிய
கரை வேண்டிய, யதார்த்தங்களின்
உடைதலின் கூட்டு முயற்சிகள்
கொத்துக் கொத்தாய், சத்தமிட்ட புதைகுழிச்
சயனங்கள்…

நித்திரைத் தேரின், சித்திர வேரின்
முத்திரை கரைய, முகத் திரை அறைய
விரைந்தோடும், வழி தேடும்
தேகச் சூட்டின் ஆற்றாமைக்குள்
இன்னும் இன்னும் அதே
நூறாண்டுத் தனிமைகள்…!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.