தமிழ்த்தேனீ

 
தோற்றதனால் எரித்தான் சிவன்
வெற்றியினால் எரிந்தான் காமன்
அந்தக் காமன் கணை தொடுக்க
கனவுகள் தளம் அமைக்க

நாடிகள் முறுக்கேற கற்பனை சூடேற
கட்டியவளை அவன் அவனணைக்க
கை விலக்கி அவள் சொன்னாள்
இன்று உடல் நலமில்லையென்று
அப்படியா என்று பதறிப்போய்

இதமாகத் தொட்டுப் பார்த்து
காய்ச்சலா தலைவலியா உன் நலமே
முக்கியம் மருத்துவரிடம் போவோம் வா
என்றவுடன் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை

ஆயினும் வெறும் களைப்புதான் என்றவுடன்
தோற்ற ஈசனையும் வென்ற காமனையும்
சேர்த்தே அடக்கி வீறிட்டெழுந்த காமம்
போரிட்டு அடக்கி மனதிலே தேவனாய்

மனிதரில் கடவுளாய் மாறியே
சரி தூங்கும்மா என்றபடி
என்று போர்வையை அவள்மேல்
போர்த்தி விலகிப் படுத்த ஆண்மகன்

கொண்டாடப்படாத காதல்
ஆயினும் ஒவ்வோர் ஆண்மகனும்
கைக்கொள்ள வேண்டிய காதல்
இதுதான் காதல்

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *