-கிரேசி மோகன்

 

kesav

 

’’குட்டிப் பசுங்கன்றுக் குட்டியிடம், கோகுலக்
 குட்டனவன்  ராதையைக் காண்கிறான்: -சுட்டிப்
 பயலவர்க்கு  எல்லாமே,  பைங்கிளி  ராதா:
 வயலிவர்   ராதைநீர்  வீச்சு’.’

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.