–கிரேசி மோகன்

kesav

‘’சூரி நாகம்மாள் ப்ளஸ் கிருஷ்ணா’’
————————————————

 

சந்தேகம் யார்க்கென்று சற்றேனும் சந்தேகி!
 வந்தேகிச் செல்லும் விளையாடிஉன்தேகம்
 பொய்யென்(று) உணர்ந்து புகலடை யாதவன்கால்
 மெய்யுணர் மானுட மாடு’’

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *