கொரிய மூலம் : கிம் யாங் – ஷிக்
ஆங்கில மூலம் : கிம் யாங் – ஷிக்
தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு : பவள சங்கரி

 

பேருந்து நின்ற சில மணித்துளிகள்

bus

தெரு முனையில் சில மணித்துளிகள் நிற்கிறது பேருந்து.
சாளரத்தினூடே ஓர் சிறுவனைக் காண்கிறேன்
ஒருகை வேர்க்கடலை நிரப்பிய கூம்புவடிவ காகிதப் பொட்டலத்தைப் பிடித்திருக்கிறான்.

மின்னும் விழிகளுடன் என்னை நோக்கி வந்தவன்
தனது பண்டங்களை நான் வாங்க விரும்பினான்.

பேருந்தில் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தேன், என் மனம்
வெறுமையானதோடு ஆன்மாவும் தொலைந்தது
வளி பலரை ஒரு யுகத்திற்கே அடித்துச் சென்றுவிடுகிறது.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *