கொரிய மூலம் : கிம் யாங் – ஷிக்
ஆங்கில மூலம் : பங்கஜ் என்.மோகன்
தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு : பவள சங்கரி

 

பரந்து விரிந்த அகல்வெளிக்கப்பால்

images (1)

எல்லையற்ற அகல்வெளிக்கப்பால் பெருகியோடும் தங்க ரேப் மலர்கள்
தொடுவானத்தில் வெகு தொலைவிற்கு மேற்பரவியுள்ளன
பாழடைந்த பண்டைய ஆலயமொன்றும் படர்ந்துள்ளது.

எருதுகள் ஏர் உழும் வறண்ட பூமி
ஹரிஜன்களும், ஏழைகளும், வீடற்றோரும்
கரங்களில் புற்பூக்கள் ஏந்தியவாறு கூடுகின்றனர்.

வானமும் பூமியும் மாற்றமின்றியே இருக்கின்றன
முன்பு போலவே ஆறும் அருகில் ஓடுகின்றது.
தமது வீடுகளை கட்டமைக்கவும் வேண்டுமா அவைகள்.
தமது கூரைகளை வேயவும் வேண்டுமா அவைகள்.
மதில்களோ அன்றி சுவர்களோ அமைத்தலும் வேண்டுமா.

காந்தியின் ஹரிஜன்கள் ஆதரவற்றவர்களாயினும் வானின் கீழுள்ள
பரந்த உலகையே தங்கள் இல்லமாய்க் கொள்வதால் வருந்துபவர்களில்லை.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.