( எம் .ஜெயராமசர்மா . …. மெல்பேண் …. அவுஸ்திரேலியா )

 

நலமான உடல்வேண்டும்

நல்லகல்வி வரவேண்டும்

வளமான செல்வமெங்கள்

வாழ்வினுக்கு வேண்டுமம்மா

விலைபோகா மனம்வேண்டும்

வீண்பழிகள் அறவேண்டும்

நிலையான வாழ்வமைய

நின்னருளை வேண்டுகின்றோம் !

 

செல்வத்தைச் சேர்பதற்கு

சேராதவிடம் சேர்ந்து

அல்லல்பட்டு அல்லல்பட்டு

அலைகின்றார் மாநிலத்தே

தொல்லுலகில் செல்வமதை

நல்லபடி சேர்ப்பதற்கு

வல்லமையைக் கேட்டிடுவோம்

வரம்தருவாள் லட்சுமியும் !

 

வீரமென்னும் பேராலே

கோரம்மிங்கே நடக்கிறது

வீரத்தின் தூய்மையெலாம்

விபரீதம் ஆகிறது

உடல்வீரம் உளவீரம்

உண்மைவீரம் ஆவதற்கு

துர்க்கையது பாதமதை

துணையெனவே பற்றிடுவோம் !

 

கற்றறிந்த பெரியோர்கள்

கபடமுடன் நடக்கின்றார்

கல்வியினைக் காசாக்கி

களங்கத்தை ஊட்டுகிறார்

கற்றபடி நடக்காமல்

மற்றவரை வதைக்கின்றார்

கல்விதரும் சரஸ்வதியே

காப்பாற்று கல்விதனை !

 

அறிவில்லா வீரத்தால்

ஆவது ஒன்றுமில்லை

ஆற்றலில்லா கல்வியினால்

ஆருக்கும் நன்மையில்லை

கல்வியொடு வீரம்செல்வம்

கைகோர்த்து நிற்பதற்கு

கருணைநிறை சக்திகளின்

கழல்பணிந்து நிற்போமே !

 

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.