மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா 

++++++++++++++

 jaya

 

இழக்கப் போறாய் நீ அவளை!
இழக்கப் போறாய் அவளை!
இன்றிரவு நீ அவளைக் கூட்டிச் செல்லாவிடில்
தன்மனதை மாற்றிக் கொள்வாள்;
நானவளை அழைத்துச் செல்வேன்
இன்றிரவு! மேலும்
நானவளைக் கனிவுடன்
நடத்துவேன்;

நீ அவளை இழக்கப் போறாய்!
நீ அவளை இழக்கப் போறாய்!
கண்ணியமாய் நீ அவளை நடத்தா விடில்,
திண்ணமாய் காணப் போறாய்
அவள் இழந்து போவதை!
ஏனெனில் கண்ணிய மாய் நடத்துவேன்
நானவளை!
பிறகு நீதான் தனித்துக் கிடப்பாய்!

நீ அவளை இழந்தாய்! இன்று
நீ அவளை இழந்தாய்!
உன்னை விட்டு நானவளைப் பிரிப்பதென
முடிவுக்கு வந்து விட்டேன்!
நீ படுத்தும் கொடுமைக்கு
வேறென்ன செய்வது நான்?

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.