மார்ச் 3 சனிக்கிழமை மாலை 6 மணி..

மார்ச் 3 சனிக்கிழமை மாலை 6 மணி..
இடம்: ராகசுதா அரங்கம், சென்னை மயிலாப்பூர் லஸ். ( நாகேஸ்வரராவ் பூங்கா பின்புறம்.)
திருப்பூர் கிருஷ்ணன் பேருரை
தலைப்பு : தேசிய இயக்கத்தின் தமிழ் மூவர்
( சுப்ரமண்ய சிவா, வ,வே,சு, ஐயர், வ,உ,சி,)
அனைவரும் வருக!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *