ஓவியங்கள்கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்நுண்கலைகள்

படமும் பாடலும்

 

படமும் பாடலும்(படம் கல்லூரி நாளில் வரைந்தது)
—————————————————————————————————

 

’’ராதே உனக்கு ராகத் துவேஷம்
ஆகாதடி அய்யா அடியேனுன் -காதலினால்
கட்டி அணைத்திடும், கையை விலக்குதல்
குட்டி உனக்கழகோ கூறு’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க