அலமந்து அழுகின்றார்!

-எம். ஜெயராமசர்மா – மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா

வீசுகின்ற காற்றுக்கு விலைபேச முனைகின்றார்
வெளிச்சந்தரும் வெயிலதனை விற்றுவிட எண்ணுகிறார்
வான்பொழியும் மழையதனை மறைத்துவிட முயலுகிறார்
மனிதர்செயும் இச்செயலால் மாநிலமே அழுகிறதே!

ஆர்ப்பரிக்கும் கடலைக்கும் அவருரிமை கேட்கின்றார்
அளவற்ற நீர்கொண்ட கடலினையும் பிடுங்குகிறார்
ஆண்டவனின் கொடையான ஆறுகளைத் தடுக்கின்றார்
அளவற்ற ஆணவத்துள் அமிழ்ந்துவிட்டார் அனைவருமே!

ஓடிவரும் ஆறுகளை ஒடுக்கிவிட முயலுகிறார்
தேடித்தேடி அணையெடுத்து திருப்புகிறார் தமக்கெனவே
நாடுவளம் தனையெண்ணி ஓடிவரும் ஆறுகளைக்
கேடுகெட்ட எண்ணமுடன் கெடுக்கின்றார் பலருமிங்கே!

ஆறுகளை ஆண்டவனாய் எண்ணிப் பூஜைசெய்கின்றார்
ஆறுகளைத் தொழுவதற்கு அநேகம்பேர் செல்லுகிறார்
புனிதமாய் நினைத்துநிற்கும் புவியிலுள்ள ஆறுகளைத்
தனியுடமை ஆக்குதற்குத் தான்பலபேர் முயலுகிறார்!

ஆறுகளை அரசியலாய் ஆக்கிவிட்ட காரணத்தால்
அறம்வளர்ந்த நாட்டினிலே மறமோங்கி நிற்கிறது
ஆண்டாண்டாய் பூஜைசெய்து ஆறுகளைப் போற்றிநின்றார்
ஆணவத்தின் எழுச்சிகண்டு அலமந்து அழுகின்றார்!

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.