நறுக்..துணுக்...நுண்கலைகள்வண்ணப் படங்கள்

ராஜஸ்தானின் கலைநுட்பம் அமெரிக்காவில்!

பவள சங்கரி

 

இந்திய கலைநுட்பம் அமெரிக்காவில் மிகச்சிறப்பாக பாராட்டைப் பெறும் வகையில் இத்தாலிய மற்றும் ராஜஸ்தான் பளிங்குக் கற்கள் மூலம், அதி அற்புத கலை வேலைப்பாடுகளுடன், நியூஜெர்சி, ராபின்ஸ்வில்லில் கட்டப்பட்டுள்ள ஸ்ரீ சுவாமி நாராயண ஆலயம், இந்திய அமெரிக்க நட்புறவிற்கு ஒரு சிறந்த பாலமாக அமைந்திருக்கிறது. பல நாட்டவர்களும், குறிப்பாக அமெரிக்கர்களும் மிக ஆர்வமாக வந்து இந்த கலைக்கோவிலை இரசிப்பதுடன் அமைதியாக தியானம் செய்வதும் வரவேற்புக்குரியது!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க