வல்லமையின் வாழ்த்துகள்!

இருள் நீக்கி ஒளியூட்டி மருள் நீக்கி மங்கலம் நிறைக்கும்
அருள் நிறை இனிய தீப ஒளித்திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *