மீனாட்சி உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்குப் பேராசிரியர்கள் தேவை

0

இது இலவச சேவை. கல்வி நிலையங்கள் தங்கள் விளம்பரங்களை vallamaieditor@gmail.com என்ற முகவரிக்கு அனுப்பினால், இங்கே வெளியிடப்படும். இதற்குக் கட்டணம் இல்லை. விரும்புவோர், வல்லமைக்கு நன்கொடை வழங்கலாம்.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *