அண்ணாகண்ணன்

புத்தொளி வேண்டும் வேண்டும்!
புழுதியை மேவிச் செல்லும்
சிற்றொளியேனும் வேண்டும்!
சிறகுகள் வேண்டும் ஐயா!
உள்ளொளி பிறக்க வேண்டும்!
உயிர்க்கூடு சிலிர்க்க வேண்டும்!
மெய்யொளி காணுதற்கே
மெய்யறிவு ஓங்க வேண்டும்!

அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *