இலக்கியம்கவிதைகள்மரபுக் கவிதைகள்

புத்தொளி வேண்டும்!

அண்ணாகண்ணன்

புத்தொளி வேண்டும் வேண்டும்!
புழுதியை மேவிச் செல்லும்
சிற்றொளியேனும் வேண்டும்!
சிறகுகள் வேண்டும் ஐயா!
உள்ளொளி பிறக்க வேண்டும்!
உயிர்க்கூடு சிலிர்க்க வேண்டும்!
மெய்யொளி காணுதற்கே
மெய்யறிவு ஓங்க வேண்டும்!

அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க