1. ஹென்ரிக் இப்சன் குறித்த அறிமுகம்
2. அவரது படைப்புகள் குறித்த காணொளி
3. "A Doll's House" நாடகத்தின் சில காட்சிகள் திரையிடல்
4. கருத்து பரிமாறல்

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *