1. ஹென்ரிக் இப்சன் குறித்த அறிமுகம்
2. அவரது படைப்புகள் குறித்த காணொளி
3. "A Doll's House" நாடகத்தின் சில காட்சிகள் திரையிடல்
4. கருத்து பரிமாறல்

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க