மறவன்புலவு க சச்சிதானந்தன்
சிவசேனை, இலங்கை

தீநுண்மிக் (வைரசு) கொள்ளை நோயில் இருந்து மக்களைக் காக்க இறைச்சிக் கடைகள் அனைத்தையும் உடனடியாக மூடுக.

கோவிட்டு 19 என்ற தீநுண்மி (வைரசு) கொள்ளை நோயைப் பரப்புகிறது.

இத் தீநுண்மியின் தொடக்க இடம் சீனாவின் ஊகான் மாகாணத்தில் ஓர் இறைச்சிக்கடை எனச் சீன அரசு அறிவித்தது.

இறைச்சி உணவைத் தவிருங்கள் எனச் சீன அரசுத் தலைவர் சீன மக்களைக் கேட்டிருந்தார்.

கோவிட்டு தீநுண்மியின் கொள்ளை நோய்த் தாக்கத்தைக் குறைக்க இந்தியாவின் கேரளா உள்ளிட்ட பல மாநிலங்கள் கோழி ஆடு மாடு இறைச்சிக் கடைகளை மூடுமாறு ஆணை இட்டுள.

இலங்கையிலும் வேகமாகப் பரவிவரும் கோவிட்டு தீ நுண்மியின் கொள்ளை நோய்த் தாக்கத்தைக் குறைக்க இலங்கை முழுவதும் இறைச்சிக் கடைகளை உடனடியாக மூடுமாறு ஆணையிட இலங்கை அரசைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

ஒன்பது மாகாணங்களிலும் உள்ள உள்ளூராட்சித் திணைக்கள ஆணையர் ஒன்பதின்மரும் உடனடியாக ஆணை இட்டு உள்ளூராட்சி அமைப்புகள் உரிமம் வழங்கிய இறைச்சிக் கடைகளை மூடுக.


Close Abattoirs and Meat shops in Sri Lanka forthwith

Tracing the origins to meat shops in Wuhan, China, Chinese Government appealed to the 1.3 billion Chinese people to avoid meat eating to prevent the covid 19 virus menaces. Most meat shops in China stands closed as of now. President Xi Jinping is reported to have advocated vegetarianism.

In India, many state governments have banned the sale of chicken, mutton, beef and pork, to clamp down on abattoirs and meat shops. Kerala is the latest state to ban meat shops.

I appeal to the Government of Sri Lanka to order the local bodies, pradeshya sabhas, urban councils and municipal councils to revoke the licences granted to abattoirs and meat shops to gear up for a long term programme to meet the challenges of covid 19.

Even though the number of infected with covid 19 in Sri Lanka may be proportionately low, global phenomenon has been that the number of infected persons shoots up sooner or later to un-manageable levels. In addition to personal hygiene, eating habits have also contributed to the vulnerability to infection by covid 19 immensely.

Hence this appeal to close abattoirs and meat shops in Sri Lanka forthwith.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *